آموزش ساخت جدول در MS SQL SERVER

ساخت جدول در MS SQL SERVER - بخش یک

برای ذخیره سازی اطلاعات در پایگاه های داده از جدول استفاده میشود. جدول ها اشیایی هستند که داده ها را با نظم و ترتیبی خاصی ذخیره میکنند و در مواقع بزوم برای دستیابی به اطلاعات آن از کوئری ها ، ویوها و .... استفاده میکنیم. جدول ها از دو نوع شی اصلی تشکیل شده اند که در ادامه آنها را توضیح خواهیم داد.


 1. فیلد : از فیلدها برای ذخیره سازی نوع خاصی از داده ها در جدول استفاده میشود مانند نام ، آدرس و غیره.
 2. رکورد : مجموعه از فیلدهای مرتبط با هم هستند. ( رکورد یک سطر از فیلدهای جدول است)

برای ساخت جداول در MS SQL Server به صورت زیر عمل خواهیم کرد.

 1. Managment Studio را اجرا کنید. گره Server و سپس Database را باز کنید.
 2. بر روی Tables کلیک راست و گزینه New Table را انتخاب کنید.
 3. در زیر کادر Column Name عنوان فیلد، و در کادر Data Type نوع داده و در کادر Allow Nulls وضعیت دریافت مقدار خالی (NULL) را مشخص نمایید. این کار را برای سایر فیلد های جدول انجام دهید.
 4. بر روی آیتم Save کلیک کرده و در پنجره جدید باز شده (Choose Name) نام جدول را وارد نمایید و بر روی دکمه OK کلیک کنید.

معرفی انواع داده ها در MS SQL SERVER

بیت

 • bit : برای مقادیر مانند صفر و یک ، درست یا اشتباه ، خاموش یا روشن ، بله یا خیر و ... استفاده میشود.

اعداد صحیح

 • int : برای داده های عددی و صحیح استفاده میشود. کمترین مقدار قابل استفاده -2,147,483,648 (-2 به توان 31 ) و بیشترین مقدار 2,147,483,647 ( 2 به توان 31 منهای یک ) است و نیاز به 4 بیت برای ذخیره سازی دارند.
 • bigint : اعداد صحیح بین 1-(63^2) و 63^2- و به 8 بیت برای ذخیره سازی نیاز دارند.
 • smallint : اعداد صحیح بین 1-(15^2) و 15^2- و به 2 بیت برای ذخیره سازی نیاز دارند.
 • tinyint : اعداد بین 0 تا 255

ارقام اعشاری

 • decimal , numeric : داده های عددی با دقت ثابت و در محدوده 1-(38^10) تا 38^10- . این نوع از اعداد دارای دو نوع پارامتر هستند که مورد اول تعداد کل ارقام و مورد دوم تعداد ارقام پس از اعشار را مشخص میکند. به 8 بیت برای ذخیره سازی احتیاج دارند.
 • float : برای ارقامی با دقت شناور ( مانند عدد پی ) مناسب هستند. (2)float برای عدد پی 3.14 خواهد بود.
 • real : این داده برابر است با (24)float
 • money : به 8 بیت برای ذخیره سازی نیاز دارند و محدوده آنها از 63^-2 تا 63^2 میباشد و برای مقادیر ارزی ( پولی ) به کار میروند.
 • smallmoney : به 4 بیت برای ذخیره سازی احتیاج دارند و محدوده آنها از 214,748.3648- تا 214,748.3647 میباشد. به علامت ممیز توجه کنید !

کاراکترها و حرف

 • char : کاراکترهای غیر یونی کد با طول ثابت و حداکثر 8000 کاراکتر.(10)char همیشه 10 بایت ذخیره کند.
 • varchar : داده های غیر یونی کد با طول متغیر و حداکثر 8000 کاراکتر.(50)varchar میتواند حداکثر 50 کاراکتر ذخیره کند.
 • nchar : کاراکترهای یونی کد با طول ثابت و حداکثر 4000 کاراکتر.
 • nvarchar : داده های یونی کد با طول متغیر و حداکثر 4000 کاراکتر.
 • xml : برای ذخیره سازی اسناد xml مورد استفاده قرار میگیرد.

در نوع داده های varchar , nvarchar زمانی که در پرانتز مقدار Max را وارد کنید میتوان مقدار 1- (31^2) بایت ذخیره کرد.

انواع داده های دیگری وجود دارند که برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به آدرس http://technet.microsoft.com/en-US/sqlserver/ مراجعه نمایید.

5 مرداد 1393