طراحی شبکه |  شبکه چیست؟ | اصطلاحات شبکه

شبکه های کامپیوتری

به اتصال حداقل دو کاپیوتر شبکه کامیوتری گفته میشود که این اتصال میتواند از طریق کابل ، فیبر و یا امواج ( وایرلس ) باشد. شبکه های کامیوتری در ابعاد مختلف و با اهداف متفاوتی برحسب نیازهای شرکتها ، سازمانها و ... ایجاد میشوند.


شبکه های محلی یا LAN

شبکه های محلی یا LAN ( Local-Area Network ) بین کامپیوترها و دستگاهای موجود در یک محل خاص ( مانند کامپیوترهای موجود در یک اداره ) اطلاق میشود. تعریف جامعی برای تعداد کامپیوترها و یا فاصله آنها در شبکه های LAN وجود ندارد و یک شبکه گسسته هم تحت عنوان LAN شناخته میشود.

شبکه های گسترش یافته یا WAN

شبکه های WAN ( Wide-Area Network ) از طریق خطوط تلفن ، امواج رادیویی و ماهواره ها کامییوترها و دستگاههای موجود در شبکه را به یکدیگر متصل میکند و محدود به محل و جغرافیای خاصی نمیباشد. به طور معمول یک WAN مجموعه ای از LAN هاست که در شهرها ، کشورها و جغرافیای مختلفی قرار دارند.

اصطلاحات و کلیدواژه ها

سرور یا سرویس دهنده : یکی از کامپیوترهای شبکه است که کنترل مرکزی کل شبکه را برعهده دارد. وظیفه اصلی سرور به اشتراک گذاشتن منابع و تعیین سطح دسترسی کاربران به منابع موجود در شبکه است.

سیستم عامل شبکه : برای استفاده از قابلیتهای یک شبکه نیاز به یک سیستم عامل است. ممکن است کامپیوتر سرور یک شبکه بسیار قدرتمند باشد ولی بدلیل استفاده از سیستم عامل ضعیفی که بر روی آن نصب شده عملکرد مناسبی نداشته باشد.

کارت شبکه : سخت افزاری است که کامپیوتر را به کابل شبکه متصل کرده و اطلاعات دریافتی را به فرمتی قابل ارسال توسط کابل شبکه تبدیل کند و برعکس ( از کابل به کامپیوتر ) در واقع کارت شبکه یک مبدل موازی به سری و در هنگام دریافت اطلاعات سری به موازی است.

توپولوژی : نحوه استقرار ، آرایش و ساختار فیزیکی ( نوع کابل ، برد مسافت ، تقویت کننده و چگونگی ارسال اطلاعات و غیره ) یک شبکه را مشخص میکند. Bus , Star , Ring , Star Ring , Mesh از نمونه های توپولوژی شبکه هستند.

پروتکل : مجموعه قوانینی است که جهت تبادل اطلاعات بین کامپیوترهاي موجود در یک شبکه به کار میرود. TCP/IP یکی از متداولترین پروتکل ها در شبکه های کامپیوتری بوده که خود از مجموعه پروتکل های دیگری تشکیل شده است .