ایجکس چیست ، تاریخچه ایجکس

ایجکس چیست؟

نام ایجکس برای نخستین بار در سال ۲۰۰۵ ابداع شد، اما تاریخچه اکثر فناوریهایی که به ای‌جکس منتهی شدند به حدود یک دهه قبل و ابتکارات مایکروسافت در اسکریپت نویسی از راه دور بازمی‌گردد.


واژه ایجکس ( Ajax ) را برای اولین بار Jesse James Garrett در فوریه سال ۲۰۰۵ در یک مقاله استفاده کرد. اگرچه نام ایجکس برای نخستین بار در سال ۲۰۰۵ ابداع شد، اما تاریخچه اکثر فناوریهایی که به ایجکس منتهی شدند به حدود یک دهه قبل و ابتکارات مایکروسافت در اسکریپت نویسی از راه دور بازمیگردد. با این حال تاریخچه فناوریهایی برای بارگذاری غیرهمروند محتویات یک صفحه وب، بدون نیاز به بارگذاری دوباره صفحه، به عناصر IFRAME (که در سال ۱۹۹۶ در نسخه ۳ IE ارائه شد) و عناصر LAYER (که در سال ۱۹۹۷ در نسخه ۴ مرورگر Netscape ارائه شد، اما در نسخههای اخیر موزیلا فایرفاکس متروکه شدهاست) باز میگردد. هردوی این عناصر، یک خصوصی src دارند که میتواند یک آدرس URL خارجی را شامل شود و به این ترتیب اگر صفحهای شامل یک کد جاوا اسکریپت بارگذاری شود که صفحه والد را دستکاری میکند، نتیجهای شبیه ایجکس خواهیم داشت .

اسکریپت نویسی از راه دور مایکروسافت ( یا MSRS که در سال ۱۹۹۸ مطرح شد ) جایگزین مناسبتری برای تکنیکهای گذشته به نظر میرسید. در این روش ، دادهها به وسیله یک java applet دریافت میشد و در سمت کلاینت ، برقراری ارتباط بهوسیله جاوا اسکریپت انجام میگرفت. این روش در نسخههای ۴ و بعدتر اینترنت اکسپلورر و نت اسکیپ پشتیبانی میشود .

مایکروسافت در نسخهٔ 5 اینترنت اکسپلورر شیء XML Http Request را ارائه کرده و برای اولین بار در Outlook Web Access که در Microsoft Exchange Server 2000 ارائه شد ، از این روش با استفاده از شی XML Http Request بهره جست .در نهایت با تغییر و تحولاتی که در این مسیر به وجود آمد و جایگزینی شیء XML Http Request به جای Java Applet ، اکنون روشی برای اسکریپ نویسی از راه دور متداول شده که آنرا با عنوان ایجکس میشناسیم .

اما آنچه باعث شد پس از این مدت ، ناگهان نظرها به سمت ایجکس جلب شود، تمرکز شرکت گوگل بر این معماری بود. وبسایتهایی از قبیل Google Map، Gmail و Google Suggest پروژههایی بودند که باعث شد توجه کاربران، چه کاربران عادی و چه کاربران حرفهای، به نحوه کار آنها جلب شود .