طراحی و گرافیک ، آموزش فوتوشلپ

طراحی گرافیک

گرافیک حیطه ای از هنرهای تجسمی است که دارای کاربردهای متنوع و گسترده ای است. گرافیک یا به عبارت کاملتر طراحی گرافیک، به کارگیری تکنیکهای مختلف خلق آثار دوبعدی بر روی سطوح مختلف نظیر کاغذ، دیوار، بوم، نمایشگر رایانه (تصاویر دیجیتال)، سنگ و ... است که جهت رساندن پیامی خاص به بیننده انجام می پذیرد.


رنگ آمیزی متن با نرم افزار فوتوشاپ

ایجاد سایه در فوتوشاپ

آموزش سایه دار کردن اجسام و متن در فوتوشاپ

نکاتی درباره کارت ویزیت

گرد کردن گوشه تصاویر در فوتوشاپ

فرمتهای مختلف تصاویر دیجیتال