آموزش مایکروسافت اس.کیو.ال سرور

آموزش MS SQL SERVER

این بخش از وبلاگ به آموزش MS SQL SERVER اختصاص دارد. هدف از مطالب این بخش آشنایی و یادگیری پایگاه داده مایکروسافت اس.کیو.ال سرور به صورت مقدماتی برای کارآموزان و دانشجویان رشته مهندسی نرم افزار است. نسخه ای که جهت ارائه مطالب و مثالهای این بخش استفاده شده SQL SERVER 2008 R2 میباشد.


ساخت جدول در MS SQL SERVER - بخش دوم

ساخت جدول در MS SQL SERVER - بخش یک

افزایش حجم بانک اطلاعاتی

تغییر گزینه های بانک اطلاعاتی MS SQL SERVER

آموزش ایجاد دیتابیس در مایکروسافت اس.کیو.ال سرور

آموزش مایکروسافت اس.کیو.ال سرور ، مقدمه