تکنولوژی های شبکه

شبکه و تکنولوژی های شبکه

شبکه مجموعه ای از کامپیوترها( سرویس دهنده یا سرور و سرویس گیرنده ها یا کلاینت )،مودم، پرینتر،تلفن و غیره است که از طریق اتصالاتی نظیر کابل ، فیبر نوری ، اتصلات رادیویی و ... یک مجموعه یک پارچه را تشکیل میدهند. مطالب این بخش به معرفی انواع شبکه، تکنولوژی های مرتبط با شبکه و راه کارهای شبکه میپردازد.


شبکه های کامپیوتری

سرور یا سرویس دهنده شبکه چیست؟

شبکه چیست ؟

شبکه های Peer - To - Peer

شبکه های کامپیوتری

مایکروسافت لینک چیست؟