آموزش ساخت جدول در مایکروسافت اس. کیو. ال - بخش دوم

ساخت جدول در MS SQL SERVER - بخش دوم

همانطور که در بخش قبلی عنوان شد، جدولهایی اشیایی در بانکهای اطلاعاتی هستند که داده را ذخیره میکنند. در این آموزش، مروری بر بخشهای قبل خواهیم داشت و با ایجاد بانک استخدام جدول های جدیدی ایجاد خواهیم کرد که در ادامه آموزش ها از آن استفاده میکنیم.


یک بانک اطلاعاتی جدید با نام Employment ایجاد کنید. ( آموزش ایجاد پایگاه داده در MS SQL SERVER )

ساخت جدول Department

گره Employment در Database را بازکنید. بر روی Table کلیک راست کنید و گزینه New Table را انتخاب کنید.

ساختن ستون (فیلد) Code - این ستون کد هر بخش  (Department) را مشخص میکند.

 • Code را در اولین سطر Column Name وارد کنید.
 • int را برای ستون Data Type انتخاب کنید.
 • Alow Nulls را از وضعیت انتخاب خارج کنید.

ساخت فیلد Name برای نام هر بخش.

 • در سطر دوم و در ستون Column Name کلمه Name را وارد نمایید. ( نام دپارتمان )
 • برای ستون Data Type مقدار (50)nvarchar را وارد نمایید.
 • Alow Nulls را از وضعیت انتخاب خارج کنید.

نام مدیر هر بخش

 • در سطر سوم مقدار Manager را برای ستون Column Name وارد نمایید.
 • برای ستون Data Type مقدار (50)nvarchar را وارد نمایید.
 • Alow Nulls را از وضعیت انتخاب خارج کنید.

تعداد کارمندان هر بخش

 • در سطر چهارم مقدار EmployeeCount را برای ستون Column Name وارد نمایید.
 • برای ستون Data Type مقدار int را وارد نمایید.
 • Alow Nulls را از وضعیت انتخاب خارج کنید.

توضیحات مربوط به هر بخش

 • در سطر پنجم مقدار Description را برای ستون Column Name وارد نمایید.
 • (nvarchar (max را برای Data Type انتخاب نمایید.
 • Alow Nulls را از وضعیت انتخاب خارج کنید.

 پس از انجام مراحل فوق بر روی دکمه Save کلیک و جدول را با عنوان Department ذخیره کنید. گره Table را باز کنید. جدول Department را در آن مشاهد خواهید کرد. در صورت عدم مشاهده بر روی Table کلیک راست کنید و گزینه Refresh را انتخاب نمایید.

جدول Department

جدول Employee

با توجه به تصویر زیر جدول Employee را بسازید.

شاید بگویید جدول های فوق ناقص و برای کارهای عملی مناسب نیستند. ماهم با شما موافق هستیم ولی برای شروع کار بسیار مناسب هستند. حتما در ادامه فیلدهای دیگری به آنها اضافه خواهد شد و حتی ممکن است نوع داده برخی از فیلدها را تغییر دهیم. در حال حاضر تمرکز ما برای ساخت جدول و آشنایی بیشتر با نوع داده هاست.

12 مرداد 1393