استفاده از تگ های Header در صفحات وب

تاثیر تگهای هدر بر وضعیت سئو

استفاده مناسب از برچسب های هدرعلاوه بر تاثیر مناسب بر کاربران وب ، باعث بهبود وضعیت یک صفحه و نهایتا یک وب سایت در نتیایج موتورهای جستجو خواهد شد. در متن زیر کلمات برچسب ، تگ های هدر ، برچسب سرنویس مترادف یکدیگر هستند.


از سرنویس ها برای تمایز بین بخشهای مختلف یک صفحه ، مقاله ، پست و ... استفاده میشود. سرنویس ها با عنوان تگ های H برای مدیران سایت شناخته میشود. در کد نویسی HTML سلسله مراتب برچسب های سرنویس بدین صورت است : مهمترین برچسب سرنویس h1 و کم اهمیت ترین آن h6 است و این به معنای این است که رعایت نکردن سلسله مراتب این تگها و پرش از آنها باعث شکسته شدن ساختار صفحه میشود. به عنوان مثال اگر یک صفحه با یک تیتر h1 و زیر شاخه h3 کد نویسی شود ( تعریف شود ) چنین ساختاری مغایر با اصول HTML و سئو است. ساختار برچسب های سرنویس چیزی شبیه مثال زیر است:

 • <h1>مهمترین عنوان صفحه</h1>
 • <h2>عنوان اصلی یک بخش از محتوی</h2>
 • <h3>عنوان زیر شاخه یکی از مباحث صفحه</h3>
 • <h3>عنوان زیر شاخه یکی از مباحث صفحه</h3>
 • <h2> عنوان اصلی یک بخش از محتوی</h2>
 • <h3>عنوان زیر شاخه یکی از مباحث صفحه</h3>

تگ h1 مهمترین برچسب یک مطلب است. هر صفحه باید یک عنوان h1 برای معرفی محتوی کلی صفحه داشته باشد. علاوه بر بهبود سئو ، برچسبها قابلیت استفاده از یک صفحه برای کاربران را افزایش میدهد. کاربران با مشاهده عناوین یک صفحه که معمولا برجسته تر از سایر بخش های صفحه نمایش داده میشوند ، یک دید کلی نسبت به مطلب پیش رو بدست خواهند آورد.

برچسب های هدر از نقطه نظر سئو

 • موتورهای جستجو ارتباط بین برچسب های هدر با سایر بخشها را با دقت بررسی میکنند.
 • کلیدواژه های هر بخش از محتوی ارتباط مشخصی با عنوان آن باید داشته باشند.
 • همانطور گه گفته شد برچسب h1 مهمترین عنوان صفحه است و باید مفهوم روشنی از محتوی را ارائه دهد، موتورهای جستجو برای بررسی کلی محتوی یک صفحه فقط برچسب title را مد نظر قرار نمیدهند.
 • موتورهای جستجو اهمیت زیادی برای تجربه کاربران قائل هستند و وجود برچسب های هدر تجربه ای خوشایند برای کاربران وب است.

برچسب هدر از نقطه نظر کاربر

 • برچسب های هدر حرکت به سمت محتوی دلخواه را برای کاربران فراهم میکنند. ممکن است بخشی از محتوی یک مطلب جذابیت چندانی برای کاربر نداشته باشد و یا قبلا آنرا مطالعه کرده باشد.
 • برچسب عنوان h1 یک دید کلی به کاربر میدهد که مطلب پیش رو در رابطه با چه موضوعی خواهد بود.

باید ها و نبایدهای برچسب های عنوان

 1. برچسب های عنوان ( بخصوص برچسب H1 ) را با کلمات بی ربط پر نکنید.
 2. استفاده بیش از یک برچسب H1 در صفحه باعث سردرگمی موتورهای جستجو میشود. تا زمانی که دلیلی خاصی برای آن ندارید، فقط از یک برچسب H1 در صفحه استفاده کنید.
 3. از برچسب های هدر به صورت متن مخفی استفاده نکنید. موتورهای جستجو چنین صفحاتی را بدون مجازات رها نخواهند کرد بخصوص اگر مخفی کردن تاثیر مستقیمی در نتایج سئو داشته باشد
 4. برچسب ها را در صفحات مختلف سایت تکرار نکنید، بخصوص برچسب H1
 5. از برچسب های سرنویس برای تغییر و آرایش ظاهری متن استفاده نکنید بلکه از آنها برای تعیین ساختار و ارائه محتوی سازمان یافته بهره برداری کنید.

م. بیکدلو / 14 مرداد 93