syntax کامل ساخت دیتابیس در اس کیو ال سرور

فرمان کامل ساخت دیتابیس

استفاده از Managment Studio روشی آسان و عملی جهت ساخت بانک اطلاعاتی است ، اما تنها روش ممکن نیست. از T-SQL نیز میتوان برای ایجاد بانک استفاده کرد. در زیر کد ( Syntax) کامل فرمان ایجاد دیتابیس ( Create Databs) به همراه توضیح برخی از مفاهیم و واژه ها قرار دارد.


کد کامل فرمان Create Database در SQL SERVER

چنانچه با برخی از مفاهیم کد زیر ناآشنا هستید توضیحات مربوط به آنها در زیر کادر وجود دارد. اگر چه برخی از آنها از رده خارج است و ممکن است هرگز از آنها استفاده نکنید !

Create Databas Syntax - MS SQL SERVER

database_name : نام بانک اطلاعاتی است که قرار است بسازیم. حداکثر میتواند 128 کاراکتر باشد.

ON : این گزینه امکان تعیین صریح فایلهای فیزیکی روی هارد دیسک برای ذخیره سازی را فراهم میکند.

PRIMARY : این گزینه فهرست <fileespec> را به عنوان فایل اصلی مشخص میکند. این فایل شامل نقطه آغازین منطقی بانک اطلاعاتی و تمام جداول سیستمی مورد نیاز است.

LOG ON : محل و اندازه گزارش تراکنشها را مشخص میکند.

COLLATE collation_name : این گزینه برای مشخص کردن Collation  پیش فرض بانک اظلاعاتی ( ویندوز یا اس.کیو.ال سرور ) استفاده میشود.

For Attach : از این گزینه برای ساخت بانک اطلاعاتی از طریق Attach کردن استفاده میشود.

File Name : نام و مسیر فایل بانک اطلاعاتی برای ذخیره روی هارد است.

SIZE : اندازه اولیه فایل ها را مشخص میکند.

MAX SIZE : حداکثر حجم بانک را مشخص میکند. چنانچه از گزینه UNLIMITED برای آن استفاده کنید حجم بانک اطلاعاتی تا پر شدن دیسک افزایش میابد.

FIEL GROWTH : مقدار رشد فایل را مشخص میکند.

FILEGROUP : نام گروه فایلهایی را مشخص میکند که بانک اطلاعاتی جدید در آن ایجاد میشود.

DB_CHANGING : اگر کاربری داده هایی را از یک ویو انتخاب کند ، ویو باید به جداول مربوطه دستیابی داشته باشد. ارتباط بین ویو و جدول را زنجیره مالکیت میگویند. اگر این گزینه در وضعیت ON باشد در آنصورت بانک میتواند مبدا یا مقصد زنجیره باشد.

TRUSTWORTHY : زمانیکه این گزینه در وضعیت ON قرار دارد ماژول هایی که عوض موارد دیگر به کار میروند مجاز به دستیابی منابع خارج از بانک خواهند بود.

ENABLE_BROKER : مشخص میکند که Service Broker برای بانک فعال است.

NEW_BROKER : یک service_broker_guid در بانکهای اطلاعاتی جدید و احیا شده ایجاد میکند.

ERROR_BROKER_CONVERSATION : این گزینه تبادل پیامها را با خطایی مینی بر ایجاد Broker خاتمه میدهد.

نمونه کد ساخت دیتابیس در مایکروسافت اس.کیو.ال سرور

چنانچه روش ساخت بانک اطلاعاتی از طریق T-SQL برای شما ناخوشایند و دشوار است میتوانید از Managment Studio و ابزارهای ویژوال آن استفاده نمایید.

آموزش ایجاد دیتابیس در مایکروسافت اس.کیو.ال سرور با Managment Studio